🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Obrazujući širi obruč oko pl. Trnovskog gozda, nemačke, italijanske fašističke i četničke…

Opis: Obrazujući širi obruč oko pl. Trnovskog gozda, nemačke, italijanske fašističke i četničke snage otpočele napad na jedinice 9. korpusa JA. (U trodnevnim borbama, pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, jedinice 9. korpusa postepeno su se povlačile u rejon s. Mrzla Rupa - s. Otlica - s. Male Lažne. Da bi izbegla dalju borbu u okruženju, 31. divizija JA izvukla je svoje snage u rejon Pivke, italijanska partizanska divizija -Garibaldi Natizone- povukla se na Banjsku planotu, a 30. divizija JA, posle žestokih borbi, probila se na Šentvišku planotu. Neprijatelj se sledećih dana povukao u polazne garnizone.)
Datum: 28. 3. 1945. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Slovenija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Goriška divizija 31. slovenska divizija NOVJ Operacija Početak proleća Saradnja četnika sa okupatorom Italijanski partizani Divizija Garibaldi Natisone Borbe u Sloveniji 1945. Italija u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu