🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na prostoriji s. Ostrožac - s. Ličko Petrovo Selo - Đrcžnik-Grad delovi 4. udarnog korpusa JA…

Opis: Na prostoriji s. Ostrožac - s. Ličko Petrovo Selo - Đrcžnik-Grad delovi 4. udarnog korpusa JA otpočeli napad na jedinice nemnčke 104. lovačke divizije i u borbama do 12. aprila odbacili ih prema Slunju. Uništeno je 17 motornih vozila i 6 radio-stanica. Zaplenjeno je: 6 protivtenkovskih topova sa 250 granata, 8 minobacača sa 350 mina, 33 p. mitraljeza, 222 puške, 42 automata, 22 pištolja, 67.000 metaka, 8 kamiona, motocikl i 5 radio-stanica.
Datum: 8. 4. 1945. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Kordun
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 104. lovačka divizija 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Hrvatskoj 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Lici 1945. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Slunj