🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3.…

Opis: Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).
Datum: 12. 5. 1945. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Slovenija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 6. vojvođanska udarna brigada 12. slavonska divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ 40. slavonska divizija NOVJ 51. makedonska divizija NOVJ Maribor Celje Blajburška operacija Borbe u Sloveniji 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Slovenska Bistrica