🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Od 3. makedonske NOU brigade (bez jednog bataljona) i po jednog bataljona iz 6. južnomoravske i…

Opis: Od 3. makedonske NOU brigade (bez jednog bataljona) i po jednog bataljona iz 6. južnomoravske i Kosovske NO brigade formirana Udarna grupa. Ona je, sa svojim Operativnim štabom, preduzela pokret za istočnu Makedoniju u jeku neprijateljske prolećne ofanzive, kako bi se izvuka iz okruženja. Na pl. Kozjaku su sa Kumanovskim NOP odredom ostali bolesni, ranjeni i iznemogli borci.
Datum: 19. 5. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Makedonija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 3. makedonska udarna brigada 1. kosovska brigada Kumanovo Kumanovski partizanski odred Borbe u Makedoniji 1944.