🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

U rejonu s. Erseli - s. Araki na pl. Kruši (u Grčkoj) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez…

Opis: U rejonu s. Erseli - s. Araki na pl. Kruši (u Grčkoj) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske NO brigade) razbila jedan bataljon bugarskog 21. pešadijskog puka i kontračetnike. Zbog pridolaska sve jačih nemačkih i bugarskih snaga, GŠ NOV i PO za Makedoniju je odlučio da sa Udarnom grupom krene u pravcu severoistočne Makedonije. Poginula su 33 vojnika i oficira a zarobljeno je 6 vojnika. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 14 pušaka, 12.000 metaka i druga oprema.
Datum: 30. 5. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Makedonija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 3. makedonska udarna brigada 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Borbe u Makedoniji 1944. Grčka u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu