🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i glavnina 2. dalmatinske udarne…

Opis: Ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i glavnina 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napale na četnički garnizon u Bileći. Iako su one bile zauzele sva uporišta spoljne odbrane, ipak se nepotpuna četnička Bilećka brigada održala u centru grada kada se, preko pl. Sitnice, ostatak ove brigade probio u pomoć posadi. Po padu mraka napad je obustavljen. Brigade NOVJ su imale 11 mrtvih, 11 ranjenih i 10 nestalih boraca.
Datum: 1. 6. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 12. hercegovačka udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ Bileća Bilećka četnička brigada 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hercegovini 1944. Četnici u drugom svetskom ratu