🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

U duhu opšte direktive VŠ NOV i POJ, Štab 3. udarnog korpusa NOVJ izdao zapovest da 16, 36. i 38.…

Opis: U duhu opšte direktive VŠ NOV i POJ, Štab 3. udarnog korpusa NOVJ izdao zapovest da 16, 36. i 38. udarna divizija pređu u napad protiv nemačke 13. SS divizije -Handžar- i ustaško-domobranskih jedinica i oslobode Majevicu, Posavinu i Semberiju, pa time pomognu 1, 5. i 8. korpusu NOVJ koji su posle nemačkog vazdušnog desanta na Drvar vodili teške borbe protiv nemačkih snaga u zapadnoj Bosni i Dalmaciji.
Datum: 4. 6. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 38. istočnobosanska divizija NOVJ 13. SS divizija Handžar Drvar 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.