🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na liniji Benkovac - s. Mostine delovi 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ napali 3.…

Opis: Na liniji Benkovac - s. Mostine delovi 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ napali 3. bataljon 383. puka nemačke 373. legionarske divizije, te zarobili 1 oficira i 24 vojnika, a ubili i ranili oko 50, uz sopstvene gubitke od 4 mrtva i 5 ranjenih boraca.
Datum: 5. 6. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Dalmacija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 5. dalmatinska udarna brigada 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Benkovac 373. legionarska divizija Tiger Borbe u Hrvatskoj 1944.