🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Od 4 bataljona 10. srpske brigade 22. divizije NOVJ i novodošlih boraca iz sela poljaničkog sreza…

Opis: Od 4 bataljona 10. srpske brigade 22. divizije NOVJ i novodošlih boraca iz sela poljaničkog sreza formiran Vranjski NOP odred, sa zadatkom: da izvodi akcije na pruzi Leskovac-Vranje, čisti teren od ostataka kvislinških jedinica i vrši mobilizaciju novih boraca za jedinice NOVJ.
Datum: 6. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Srbija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 10. srpska brigada (7. južnomoravska) Leskovac Vranje Vranjski partizanski odred Mobilizacija u oslobodilačkom ratu