🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da se 17. udarna divizija NOVJ privremeno stavi…

Opis: VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da se 17. udarna divizija NOVJ privremeno stavi pod neposrednu komandu VŠ i da ona sadejstvuje sa 1. proleterskom udarnom divizijom NOVJ, koja je stigla u Foču i stupila u borbu protiv neprijateljskih snaga iz s. Ustikoline.
Datum: 7. 7. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 1. proleterska divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Foča 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.