🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na prostoriji Brajakovog brda, s. Begunjara, s. D. Kučevice, s. Ladešića Drage, s. Netretića…

Opis: Na prostoriji Brajakovog brda, s. Begunjara, s. D. Kučevice, s. Ladešića Drage, s. Netretića (kod Karlovca) jedinice Karlovačkog NOP odreda odbile napad delova nemačke 392. legionarske divizije, 5. ustaškog bataljona i 1. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka iz s. D. Stativa i s. Ozlja i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone.
Datum: 21. 1. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hrvatska
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Karlovac 392. legionarska divizija (plava) Operacija Adler Borbe u Hrvatskoj 1944.