🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ posle višečasovne borbe zauzela G. Vakuf…

Opis: Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ posle višečasovne borbe zauzela G. Vakuf koji su branili delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, dve čete domobrana i ustaša (ukupno oko 500 vojnika). U borbi je neprijatelj pretrpeo gubitke od 24 mrtva, 60 ranjenih i 6 zarobljenih vojnika, dok je 7. brigada imala 3 mrtva i 12 ranjenih boraca. Zaplenjeno: 2 protivtenkovska topa, 4 minobacača, 6 p. mitraljeza, 35 pušaka, 4 tromblonske puške, 1 automat, 2 pištolja, 6 radio-aparata, 3 telefona, 400 pari odela, 500 pari cipela, veća količina kancelarijskog materijala i druga ratna oprema.
Datum: 28. 7. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Gornji Vakuf Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu