🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

VŠ NOV i POJ obavestio Štab 2. udarnog korpusa NOVJ: da je 12. udarni korpus NOVJ stigao na r.…

Opis: VŠ NOV i POJ obavestio Štab 2. udarnog korpusa NOVJ: da je 12. udarni korpus NOVJ stigao na r. Pivu i da ga neprijateljske snage stalno gone; da su njegove jedinice pokušale prelaz preko r. Pive ali su odbijene; da se sadejstvo 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, koja se nalazi na pl. Zelengori, ne može ostvariti, jer ne postoji međusobna veza. Stoga je Štabu 2. udarnog korpusa naredio da preduzme sve mere kako bi se 12. udarnom korpusu NOVJ pomoglo i kako bi se oko 600 ranjenika iz jedinica ovog korpusa evakuisalo u bolnice NOVJ u Italiji.
Datum: 17. 8. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Italija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 6. lička proleterska divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Ranjenici u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu