🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Iz doline r. Z. Morave četnička 4. grupa jurišnih korpusa (1, 3. i 5. korpus) i četnička…

Opis: Iz doline r. Z. Morave četnička 4. grupa jurišnih korpusa (1, 3. i 5. korpus) i četnička Rasinsko-toplička grupa korpusa (Rasinski, Toplički, -lastrebački i 2. kosovski korpus), po izvršenoj pregrupaciji- preduzele napad na jedinice Operativne grupe divizija NOVJ (5, 17. i 21. udarnu diviziju NOVJ) na prostoriji s. Razbojna - Mačkovac - Pešter - Požar - Ilijina č. - r. Rasina, s ciljem da povrate Župu sa Aleksandrovcem i Brusom i zadrže prodor Operativne grupe divizija NOVJ u unutrašnjost Srbije. U borbama, vođenim do 30. avgusta, jedinice NOVJ su uspele da odbiju napade i da četnike protivudarom odbace na levu obalu r. Z. Morave.
Datum: 26. 8. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Kosovo i Metohija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 5. krajiška udarna divizija NOVJ 21. srpska divizija NOVJ Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Rasinski korpus JVuO 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Bitka za Srbiju 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 2. kosovski korpus JVuO Borbe na Kosovu i Metohiji Aleksandrovac Četnici u drugom svetskom ratu Operativna grupa divizija