🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na Skorčoj gori, u rejonu Klobuka i kod s. Dobrog Duba (blizu Vilusa) 1. i 5. bataljon 2.…

Opis: Na Skorčoj gori, u rejonu Klobuka i kod s. Dobrog Duba (blizu Vilusa) 1. i 5. bataljon 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ vodili borbu protiv četnika i posle kraće borbe odbacili ih u pravcu s. Lastve i Trebinja. Četnici su imali 13 mrtvih i veći broj ranjenih, a bataljoni 2. brigade 1 poginulog i 1 ranjenog borca.
Datum: 1. 9. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Trebinje Borbe u Crnoj Gori 1944. 2. udarni korpus NOVJ Vilus Četnici u drugom svetskom ratu