🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2. diverzantskog odreda Grupe…

Opis: Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku zauzeli ustaško-domobransko uporište u s. Zdenčini (na pruzi Zagreb-Karlovac). Oni su porušili ž. st. i 3 bunkera, uništili lokomotivu, 8 oklopnih vagona, 4 vagona sa senom i 4 vagona sa drvima i zaplenili minobacač sa 100 mina, 6 mitraljeza, 62 puške 60.000 metaka i drugu opremu.
Datum: 7. 9. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hrvatska
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Brigada Franjo Ogulinac Seljo Karlovačka udarna brigada Karlovac 2. diverzantski odred NOVH Diverzije u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1944.