🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-, posle borbe protiv jedinica 2. proleterske udarne brigade 21.…

Opis: Delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-, posle borbe protiv jedinica 2. proleterske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ, probili se iz Čačka u G. Milanovac, a zatim nastavili proboj prema Rudniku i Kragujevcu, Istoga dana je 4. srpska udarna brigada vodila borbu protiv četnika na položaju Ržanik-Parac i kod s. Banje (blizu G. Milanovca), a 5. srpska udarna brigada protiv nemačkih vojnika na Mutinjskoj kosi (iznad Rudnika). Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 35 ranjenih i 40 zarobljenih, a 21. divizija 2 mrtva i 6 ranjenih i kontuzovanih boraca.
Datum: 21. 9. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Srbija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 2. proleterska udarna brigada 4. srpska brigada (2. južnomoravska) 5. srpska brigada (3. južnomoravska) 21. srpska divizija NOVJ Kragujevac Čačak Gornji Milanovac 7. SS divizija Prinz Eugen Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Srbiji 1944. Bitka za Srbiju Četnici u drugom svetskom ratu