🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na odseku Lešnica - pl. Cer, posle višečasovne borbe, jedinice 12. udarnog korpusa NOVJ slomile…

Opis: Na odseku Lešnica - pl. Cer, posle višečasovne borbe, jedinice 12. udarnog korpusa NOVJ slomile otpor četničke 4. grupe jurišnih korpusa, četničkog Korpusa gorske garde, puka RZK, bataljona SDK i bataljona nemačkog 5. policijskog puka (podržanih sa 5 tenkova), zauzele Lešnicu, ovladala pl. Cerom i prodrle u Mačvu i Pocerinu, do linije s. Badovinci - s. Zminjak - s. Dobrić - s. Slatina. Neprijatelj se glavninom povukao prema Bogatiću i Šapcu, a delom preko r. Drine, u istočnu Bosnu.
Datum: 26. 9. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Srbija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Šabac 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Saradnja četnika sa okupatorom Korpus Gorske garde Borbe u Srbiji 1944. Bitka za Srbiju Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu