🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije…

Opis: Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle dvodnevnih borbi, zauzele Travnik, koji su branili 29. bataljon 1. ustaške brigade, bataljon iz 5. ustaške brigade, jedan bataljon domobrana, ustaška milicija i žandarmerija (jačine posade preko 2.600 vojnika). Neprijateljski gubici: 900 mrtvih i 501 zarobljen. Gubici jedinica NOVJ: 94 mrtva i veći broj ranjenih; među poginulima su se nalazili: načelnik operativnog odeljenja 5. udarnog korpusa NOVJ Josip Mažar Soša, zamenik komandanta 4. udarne divizije Petar Mećava i komandir tenkovske čete Lazar Marin, narodni heroji.
Datum: 22. 10. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 6. krajiška udarna brigada 7. krajiška udarna brigada 4. krajiška divizija NOVJ 10. krajiška divizija NOVJ Travnik Beogradska operacija Napad NOVJ na Travnik 1944. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. ustaška brigada 1. ustaška brigada Narodni heroji Jugoslavije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu