🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Komanda bugarske 1. armije izdala potčinjenim jedinicama (1. i 2. pešadijskoj diviziji) zapovest…

Opis: Komanda bugarske 1. armije izdala potčinjenim jedinicama (1. i 2. pešadijskoj diviziji) zapovest za napad pravcem Đueševo - Kriva Palanka - Stracin. Druga pešadijska divizija (9, 21, 27. i 36. pešadijski puk) dobiia je zadatak da energičnim napadom ovlada Krivom Palankom i do pada mraka izbije na liniju Konjski rid - s. Baševo - s. Dubočica - Straža - Kosmatica - Breza, a sledećeg dana izbije ispred stracinskih položaja. U II ešelonu zadržana je 1. pešadijska divizija.
Datum: 7. 10. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Makedonija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Kriva Palanka Borbe u Makedoniji 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu 2. pešadijska divizija (Bugarska) 1. pešadijska divizija (Bugarska)