🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

U rejonu raskrsnice putcva Bitolj-Prilep-Kičevo 1. i 2. bataljon 5. makedonske brigade 49, divizije…

Opis: U rejonu raskrsnice putcva Bitolj-Prilep-Kičevo 1. i 2. bataljon 5. makedonske brigade 49, divizije NOVJ napali nemačku kolonu koja se iz Bitolj a povlačila za Prilep. U tim borbama je uništeno 12 kamiona i 2 motocikla i oštećeno 10 kamiona. Neprijatelj je imao 32 mrtva i 6 ranjenih vojnika, a bataljoni 5. brigade su imali 3 ranjena borca i 3 nestala borca. Zaplenjeno jc: 19 pušaka, 2 p. mitraljeza, 2 automata, 1 motocikl i druga ratna oprema.
Datum: 22. 10. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Makedonija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 5. makedonska brigada Bitola Prilep Kičevo Borbe u Makedoniji 1944.