🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

U rejonu s. Trojvrha, s. Vojnovca, s. Mudrića i s. Radoševića (kod Ogulina) jedinice 8. udarne…

Opis: U rejonu s. Trojvrha, s. Vojnovca, s. Mudrića i s. Radoševića (kod Ogulina) jedinice 8. udarne divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na delove nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaškog bataljona. Neprijatelj je imao 275 mrtvih i ranjenih a jedinice 8. divizije - 28 mrtvih i 122 ranjena borca. Zaplenjeno: minobacač sa 400 mina, 3 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, 10 tromblona, 55 pušaka, 60 pari odela i 200 ćebadi.
Datum: 23. 11. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hrvatska
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 8. kordunaška divizija NOVJ Ogulin 392. legionarska divizija (plava) Borbe u Hrvatskoj 1944.