🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Iz Novog Mesta i Kočevja tri pokretna bataljona slovenačkih domobrana i dva bataljona nemačkog…

Opis: Iz Novog Mesta i Kočevja tri pokretna bataljona slovenačkih domobrana i dva bataljona nemačkog 19. SS policijskog puka, u više kolona, otpočeli napad na slobodnu teritoriju Bele krajine. U žestokim trodnevnim borbama na položajima s. Uršna Sela - s. Pribišje - s. Semič i s. Koprivnik - s. Hrib jedinice 15. i 18. divizije NOVJ razbile su sve neprijateljske kolone i odbacile ih u polazne garnizone, nanevši im velike gubitke.
Datum: 13. 11. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Slovenija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 18. slovenska divizija NOVJ Novo Mesto Slovensko domobranstvo Borbe u Sloveniji 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Semič Kočevje