🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Održan I kongres lekara Hrvatske, učesnika u NOR-u. Kongres je počeo u Glini, ali je, zbog…

Opis: Održan I kongres lekara Hrvatske, učesnika u NOR-u. Kongres je počeo u Glini, ali je, zbog nadiranja nemačkih jedinica i ustaša, nastavio rad u Topuskom a završio u Slunju. Sa kongresa su upućeni telegrami vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ZAVNOH-u i NKOJ, kao i proglas svim sanitetskim radnicima Hrvatske kojim ih, u ime 200 lekara NOF-a Hrvatske, povi za da stupe u NOVJ.
Datum: 2. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Kordun
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Glina Josip Broz Tito AVNOJ ZAVNOH Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Centralni komitet KPJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Sanitet u ratu Topusko Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Slunj