🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Iz Širokog Brijega (sada: Lištica) 370. puk nemačke 369. legionarske divizije, ojačan bataljonom…

Opis: Iz Širokog Brijega (sada: Lištica) 370. puk nemačke 369. legionarske divizije, ojačan bataljonom ustaške 9. brigade i četom ustaške milicije, izvršio ispad prema s. Kočerinu (akcija -Mars-) odbacivši 13. južnodalmatinsku udarnu brigadu 9. udarne divizije NOVJ i delove 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ do linije s. Kočerin - s. Buhovo. Neprijatelj je imao oko 100 a jedinice NOVJ oko 30 izbačenih iz stroja.
Datum: 21. 12. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 10. hercegovačka udarna brigada 9. dalmatinska divizija NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ Široki Brijeg 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hercegovini 1944.