🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

U Bihaću održana 1. konferencija predstavnika SNO odbora i komandi vojnih područja sa oslobođene…

Opis: U Bihaću održana 1. konferencija predstavnika SNO odbora i komandi vojnih područja sa oslobođene teritorije, sazvana na inicijativu Upravnog odseka Izvršnog odbora AVNOJ-a i Odseka VŠ za vojne vlasti u pozadini. Na toj konferenciji, kojoj je prisustvovalo 60 delegata iz 30 NO odbora i iz 12 komandi područja [U drugoj knjizi Istorijskog arhiva CK KPJ (tom I, str. 399) stoji: 16 komandi područja.], pretresana su sva pitanja u vezi sa organizacijom i učvršćenjem narodne vlasti i sa razgraničenjem nadležnosti NO odbora i vojnopozadinskih organa.
Datum: 15. 1. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Bihać Operacija Weiss AVNOJ Centralni komitet KPJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Narodno oslobodilački odbori Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu