🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga…

Opis: Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.
Datum: 30. 1. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hrvatska
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Slovenska udarna brigada Matija Gubec 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 8. kordunaška divizija NOVJ Karlovac Jastrebarsko Metlika 57. pešadijska divizija Lombardia 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi 14. pešadijska divizija Isonzo Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1943. Italija u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu