🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Komandant italijanske 2. armije naredio komandantu 6. armijskog korpusa da u rejonu Mostara i…

Opis: Komandant italijanske 2. armije naredio komandantu 6. armijskog korpusa da u rejonu Mostara i boksitnih rudnika prikupi svoje i četničke snage i, za svaki slučaj, obrazuje jak mostobran u rejonu Metkovića, jer je smatrao da će Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ produžiti nadiranje ka morskoj obali.
Datum: 18. 2. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Mostar Metković Operacija Weiss Saradnja četnika sa okupatorom 6. italijanski armijski korpus 2. italijanska armija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Italija u drugom svetskom ratu Glavna operativna grupa NOVJ Borbe u Hercegovini 1943. Četnici u drugom svetskom ratu