🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

CK KPJ dostavio sekretaru PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu uputstvo da se 6. istočnobosanska NOU…

Opis: CK KPJ dostavio sekretaru PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu uputstvo da se 6. istočnobosanska NOU brigada sa Majevičkom grupom udarnih bataljona orijentiže ka Sandžaku radi sadejstva s levim krilom Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ, a da se u istočnoj Bosni ostave manje snage za borbu protiv četnika i za mobilizaciju novog ljudstva.
Datum: 29. 3. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Operacija Weiss Centralni komitet KPJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Glavna operativna grupa NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu