🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

U rejonu Kobile, Crnog vrha, s. Voljevca i s. Seferovića (kod G. Vakufa) jedinice nemačke 717.…

Opis: U rejonu Kobile, Crnog vrha, s. Voljevca i s. Seferovića (kod G. Vakufa) jedinice nemačke 717. pešadijske divizije ojačane grupom -Fogl- nastupajući prema Prozoru napale 3. krajišku NOU brigadu, 7. brigadu 7. divizije NOVJ i 1. dalmatinsku NOU brigadu, te posle upornih borbi odbacile ih prema Vilića gumnu i Makljenu.
Datum: 1. 3. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 3. krajiška proleterska udarna brigada 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 7. banijska divizija NOVJ 717. pešadijska divizija Operacija Weiss Bitka za Prozor 1943. Bitka na Neretvi Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Gornji Vakuf Prozor