🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Delovi nemačke 114. lovačke i 187. rezervne divizije, sa domobranskom 3. brdskom brigadom i…

Opis: Delovi nemačke 114. lovačke i 187. rezervne divizije, sa domobranskom 3. brdskom brigadom i četnicima, u pet napadnih kolona, podržanih avijacijom i artiljerijom, iz San. Mosta, Bos. Novog, Bos. Krupe i s. Otoke otpočeli podgrmečku operaciju -Rujiška- s ciljem da razbiju 4. udarnu diviziju 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ. U osmodnevnim borbama neprijatelj je odbacio 12. NOU brigadu i delove 2. krajiške NOU brigade i prokrstario Podgrmeč, ali se glavnina 4, udarne divizije izvukla ispod udara i održala u Podgrmeču. Između ostalog, izgubljen je jedan top i 4 mitraljeza. U s. V. Rujiškoj poginula je član OK KPJ za Podgrmeč Vahida Maglajlić, narodni heroj.
Datum: 1. 4. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 2. krajiška udarna brigada 12. krajiška udarna brgada 4. krajiška divizija NOVJ Sanski Most Bosanska Krupa Bosanski Novi 114. lovačka divizija 187. rezervna divizija Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Luftwaffe u Jugoslaviji Narodni heroji Jugoslavije Maglaj 3. gorski zdrug (NDH) Vahida Maglajlić Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu