🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na pl. Trusini Udarna grupa bataljona (2. i 5. bataljon) 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne…

Opis: Na pl. Trusini Udarna grupa bataljona (2. i 5. bataljon) 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ prodrla u južnu Hercegovinu kroz položaje delova četničkog Trebinjskog korpusa. U desetodnevnim borbama ona je, sa Južnohercegovačkim NOP odredom, zauzela Ljubinje, napala Stolac, razbila više grupa četničkog Trebinjskog korpusa i prokrstarila niz sela u Dabru i Popovom polju. U borbi protiv četnika na Oblom brdu (pl. Sniježnica) poginuo je komandant Sitničkog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda Pasto Vreča, narodni heroj.
Datum: 1. 4. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Trebinje Trebinjski korpus JVuO Južnohercegovački partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hercegovini 1943. Ljubinje Stolac Četnici u drugom svetskom ratu