🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

U rejonu prevoja Kobilja glava (kod Gacka) 1. dalmatinska NOU brigada i glavnina 10. hercegovačke…

Opis: U rejonu prevoja Kobilja glava (kod Gacka) 1. dalmatinska NOU brigada i glavnina 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbile delove četničkog Trebinjskog korpusa i odbacile ih prema Bileći. U borbi je poginuo komandir čete 3. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Hasan Zahirović Laća, narodni heroj.
Datum: 8. 4. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 10. hercegovačka udarna brigada 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Trebinje Gacko Bileća Trebinjski korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hercegovini 1943. Četnici u drugom svetskom ratu