🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Ojačani 741. puk nemačke 114. lovačke divizije, uz podršku avijacije, delova domobranskog 10.…

Opis:  Ojačani 741. puk nemačke 114. lovačke divizije, uz podršku avijacije, delova domobranskog 10. pešadijskog puka i četnika, savladao jak otpor 2. krajiške udarne i delova 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ duž komunikacije Ključ - Bos. Petrovac, te posle trodnevnih borbi zauzeo Bos. Petrovac.
Datum: 9. 4. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 2. krajiška udarna brigada 6. krajiška udarna brigada 4. krajiška divizija NOVJ 114. lovačka divizija Bosanski Petrovac Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Luftwaffe u Jugoslaviji Ključ Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu