🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Četnička grupa limsko-sandžačkih odreda, ojačana četničkim Ibarskim odredom i italijanskim…

Opis: Četnička grupa limsko-sandžačkih odreda, ojačana četničkim Ibarskim odredom i italijanskim artiljerijskim jedinicama, napala delove 2. proleterske udarne divizije NOVJ. U dvodnevnim borbama u međurečju Čehotine i Tare ona ih je potisla od s. Čelebića prema r. Drini, ugrozivši fočanski mostobran. U borbi su, pored ostalih, poginuli komandir čete Tihomir Matijević i politički komesar čete Radmila Šišković, narodni heroji, oboje iz 2. proleterske NOU brigade.
Datum: 15. 4. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 2. proleterska udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Italija u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u