🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao u s. D. Kruševu (u dolini r. Pive) sastanak sa…

Opis: Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao u s. D. Kruševu (u dolini r. Pive) sastanak sa zamenikom i pomoćnikom načelnika VŠ i komandantima divizija Glavne operativne grupe (sem komandanta 7. divizije NOVJ) na kome ih je upoznao s daljim planom dejstva i postavio zadatke: da 1. i 2. proleterska udarna divizija NOVJ unište preostale neprijateljske snage u istočnom delu Crne Gore, oslobode Kolašin i Berane (sada: Ivangrad), stvore povoljnu operacijsku osnovicu za prodor u Srbiju i, prodorom preko Kosova i Metohije, pomognu oslobodilački pokret u Albaniji; da 3. udarna divizija NOVJ obezbeđuje desni bok i pozadinu 2. proleterske divizije NOVJ, a 7. divizija NOVJ obezbeđuje levi bok i pozadinu 1. proleterske udarne divizije NOVJ.
Datum: 8. 5. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 1. proleterska divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Berane Kolašin Josip Broz Tito Albanski partizani Albanija u drugom svetskom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji Glavna operativna grupa NOVJ