🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Nemačka pukovska borbena grupa -Rogatica- 369, legionarske divizije iz Goražda prodrla preko s.…

Opis: Nemačka pukovska borbena grupa -Rogatica- 369, legionarske divizije iz Goražda prodrla preko s. Ustikoline, odbacila delove 6. istočnobosanske NOU brigade, Majevičku NOU brigadu i dva bataljona 7. divizije NOVJ na desnu obalu r. Bistrice i deblokirala, mesec dana opkoljeni, italijansko-četnički garnizon u Foči.
Datum: 5. 5. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 7. banijska divizija NOVJ Goražde 369. legionarska divizija (vražja) Operacija Schwarz Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Italija u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu