🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Nemačka pukovska borbena grupa -Gertler- 118. lovačke divizije i domobranska 4. lovačka brigada…

Opis: Nemačka pukovska borbena grupa -Gertler- 118. lovačke divizije i domobranska 4. lovačka brigada počele napad iz fočanskog mostobrana. Posle trodnevnih borbi one su potisle Drinsku operativnu grupu (2. proletersku, 6. istočnobosansku i Majevičku NOU brigadu) do s. Čelebića i s. Šćepan-Polja.
Datum: 19. 5. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 118. lovačka divizija Operacija Schwarz Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 4. lovački zdrug (NDH)