🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Kod s. Čelebića (blizu Foče) Drinska operativna grupa NOVJ, ojačana 1. proleterskom NOU…

Opis: Kod s. Čelebića (blizu Foče) Drinska operativna grupa NOVJ, ojačana 1. proleterskom NOU brigadom, protivnapadom razbila 13. puk domobranske 4. lovačke brigade, a sutradan odbacila na polazne položaje pukovsku borbenu grupu -Gertler- nemačke 118. lovačke divizije i ostatak domobranske 4. lovačke brigade. Pored ostalih u s. Zlatnom Boru smrtno je ranjen Avdo Hodžić Hodža a na Trovrhu Branko Šurbat Bane, politički komesari četa u 6. istočnobosanskoj NOU brigadi, narodni heroji.
Datum: 21. 5. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 1. proleterska udarna brigada 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Foča 118. lovačka divizija Operacija Schwarz Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Narodni heroji Jugoslavije 4. lovački zdrug (NDH) Politički komesari u NOR-u