🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na grebenu Žirovnice (kod Nikšića) 5. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ razbila…

Opis: Na grebenu Žirovnice (kod Nikšića) 5. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ razbila četničke snage. Neposredno potom 14. puk nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i motorizovana pukovska grupa italijanske divizije -Ferara- otpočeli su jak napad pravcima Nikšić-Šavnik i Nikšić - Pivska župa. Brigada se pod borbom povukla na liiju Gradac - s. V. i M. Orah - s. Jasenovo Polje, gde je s 1. dalmatinskom udarnom brigadom iste divizije zadržala dalji prodor neprijatelja.
Datum: 22. 5. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Nikšić 7. SS divizija Prinz Eugen Operacija Schwarz Saradnja četnika sa okupatorom 23. pešadijska divizija Ferrara Borbe u Crnoj Gori 1943. Italija u drugom svetskom ratu Šavnik Četnici u drugom svetskom ratu