🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Iz rejona Bukovik - s. Gvozd (kod Nikšića) Štab 3. udarne divizije NOVJ uputio 1. dalmatinsku NOU…

Opis: Iz rejona Bukovik - s. Gvozd (kod Nikšića) Štab 3. udarne divizije NOVJ uputio 1. dalmatinsku NOU brigadu da posedne desnu obalu r. Komarnice, zatvori sve prelaze između s. Duži i Pivskog manastira i prihvati 5. crnogorsku NOU brigadu koja je zatvarala pravac Nikšić-Šavnik.
Datum: 27. 5. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Nikšić Operacija Schwarz Borbe u Crnoj Gori 1943. Šavnik