🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Nemačka divizijska borbena grupa -Ludviger- (724. puk 104. lovačke divizije, bugarski 61. i 63.…

Opis: Nemačka divizijska borbena grupa -Ludviger- (724. puk 104. lovačke divizije, bugarski 61. i 63. puk) izbila na r. Taru i proširila front do s. Bistrice (kod Mojkovca). Povukavši se pred nadmoćnim neprijateljem, 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada je organizovala odbranu na liniji s. Razvršje - s. Pitomine - s. Tepca (kod Žabljaka) da bi obezbedila snage Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ sa pravca koji preko Durmitora izvode ka r. Pivi i Pivskoj planini.
Datum: 30. 5. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Mojkovac Žabljak 104. lovačka divizija Operacija Schwarz Bitka na Sutjesci Borbe u Crnoj Gori 1943. Bugarska u drugom svetskom ratu Glavna operativna grupa NOVJ