🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Delegat VŠ NOV i POJ pri Štabu Južne grupe za proboj Milovan Đilas obavestio VŠ da se 3. udarna…

Opis: Delegat VŠ NOV i POJ pri Štabu Južne grupe za proboj Milovan Đilas obavestio VŠ da se 3. udarna divizija NOVJ i Centralna bolnica VŠ neće probijati sa Pivske planine ka Sutjesci, kako je bilo naređeno, već prema Sandžaku. Međutim, pokušaj prebacivanja preko r. Tare kod s. Uzlupa nije uspeo, pošto su desnu obalu čvrsto držale jake snage domobranske 4. lovačke brigade i delovi italijanske divizije -Taurinenze-. Tom prilikom se utopio zamenik komandanta 1. dalmatinske NOU brigade Gojko Ujdurović, narodni heroj.
Datum: 8. 6. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Operacija Schwarz Milovan Đilas 1. alpska divizija Taurinense Centralna bolnica NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Italija u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije 4. lovački zdrug (NDH)