🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Prva proleterska i 1. i 2. vojvođanska NOU brigada razbile posadu (dva bataljona domobranskog 15.…

Opis: Prva proleterska i 1. i 2. vojvođanska NOU brigada razbile posadu (dva bataljona domobranskog 15. pešadijskog puka i jedan bataljon ustaške 1. brigade) i zauzele Vlasenicu. Ostaci posade (679 vojnika), većinom bez oružja, pobegli u s. Drinjaču. U borbi je poginuo politički komesar 6. bataljona 1. proleterske NOU brigade Ante Bilobrk, narodni heroj.
Datum: 25. 6. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 1. proleterska udarna brigada 2. vojvođanska udarna brigada Vlasenica Operacija Schwarz Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Narodni heroji Jugoslavije Politički komesari u NOR-u