🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Delovi italijanske divizije -Zara- i Dinarske četničke divizije iz Knina i s. Strmice napali 2.…

Opis: Delovi italijanske divizije -Zara- i Dinarske četničke divizije iz Knina i s. Strmice napali 2. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ u rejonu s. Pađena i s. Otona. Brigada je odlučnim protivnapadom odbacila neprijatelja u polazne rejone, nanevši mu gubitke od 39 mrtvih i ranjenih, dok je sama imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.
Datum: 11. 6. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hrvatska
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 6. lička proleterska divizija NOVJ Knin Dinarska četnička divizija Saradnja četnika sa okupatorom 158. pešadijska divizija Zara Borbe u Hrvatskoj 1943. Italija u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu