🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Delovi 370. puka nemačke 369. legionarske divizije odbacili na pl. Javornik 6. istočnobosansku NOU…

Opis: Delovi 370. puka nemačke 369. legionarske divizije odbacili na pl. Javornik 6. istočnobosansku NOU brigadu (razbivši njen 2. bataljon) i zauzeli Šekoviće. Najteži ranjenici Centralne bolnice VŠ NOV i POJ posakrivani su u bazama (skloništima) [Nemačke jedinice pronašavši ih uz pomoć četnika pobile su oko 100 tih težih ranjenika i nekoliko bolničarki.], dok su ostale (400-500) izvukle jedinice NOVJ koje su se našle u neposrednoj blizini.
Datum: 14. 7. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) Saradnja četnika sa okupatorom Centralna bolnica NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ranjenici u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu