🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

U s. Davči (kod Škofje Loke), naredbom Štaba 2. (gorenjske) operativne zone NOV i PO Slovenije,…

Opis: U s. Davči (kod Škofje Loke), naredbom Štaba 2. (gorenjske) operativne zone NOV i PO Slovenije, od jedinica Gorenjskog NOP odreda formirana 8. slovenačka (gorenjska) NOU brigada jačine tri bataljona. Istom naredbom reorganizovan je Gorenjski NOP odred i formiran samostalni Koruški partizanski bataljon.
Datum: 12. 7. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Slovenija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Škofja Loka Gorenjski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1943.