🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

GŠ NOV i PO za Sloveniju dao Štabu 4. (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije uputstvo u…

Opis: GŠ NOV i PO za Sloveniju dao Štabu 4. (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije uputstvo u pogledu reorganizacije jedinica. U vezi sa formiranjem dveju divizija na teritoriji Slovenije predviđeno je da se od štajerskih jedinica formira 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- i da se ona prebaci preko r. Svave, u sastav 2. slovenačke divizije, a u Štajerskoj da se formira Štajerski NOP odred.
Datum: 14. 7. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Slovenija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Štajerski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1943.