🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na Slaveju (pl. Karaorman, Debarca) od Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev-. preostalih…

Opis: Na Slaveju (pl. Karaorman, Debarca) od Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev-. preostalih boraca NOP odreda -Dimitar Vlahov- i -Đorče Petrov- i novodošlog ljudstva formiran 1. bataljon 2. operativne zone NOV i PO Makedonije -Mirče Acev-, jačine oko 200 boraca. To je prvi bataljon na teritoriji Makedonije.
Datum: 28. 8. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Makedonija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Ohrid Partizanski odred "Damjan Gruev" Borbe u Makedoniji 1943.