🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

U Popovom polju četnički Trebinjski korpus i delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i…

Opis: U Popovom polju četnički Trebinjski korpus i delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i domobranske 6. pesadijske divizije preduzeli opkoljavanje 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Brigada je, osetivši te pripreme, izvršila napad i, posle dvodnevnih borbi, probila se u Trebinjska brda. Poginulo je 40 četnika, a zarobljeni su 42 domobrana i 34 četnika. Brigada je imala 2 mrtva i 5 ranjenih.
Datum: 26. 9. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Trebinje 7. SS divizija Prinz Eugen Saradnja četnika sa okupatorom Trebinjski korpus JVuO Hrvatsko domobranstvo Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 6. pješačka divizija (NDH) Borbe u Hercegovini 1943. Četnici u drugom svetskom ratu